Tag Archives: đầu lâu

Vector đầu lâu khắc Laser, CNC và in ấn

Vectro đầu m lâu miễn phí - download miễn phí

Hình đầu lâu là một trong những hình  nghệ thuật được nhiều bạn giới trẻ tìm hiểu. Bạn đã từng xem qua tác phẩm kinh dị nào chưa? Nếu có, chắc các bạn còn nhớ một hình ảnh đầu lâu – luôn là biểu tượng cho cái chết và phân hủy, diệt vong, sự bảo […]